آموزش ایمنی کاربید

زمانی که کاربید کلسیم مرطوب می شود،گاز استیلن تولید می کند که آتش زا است. در غیر اینصورت کارکردن با کاربید کلسیم همانند کارکردن با آهک است. قوانین و روش های جاری مربوط به کارکردن با کاربید کلسیم و انبار داری آن در عرض یک ساعت آموزش داده می شود. این آموزش برای همه کسانی که برای نخسین بار با کاربید سروکار پیدا می کنند پیشنهاد می شود. دوره باز آموزی نیز هر دو سال یکبار برگزار می شود. آموزش ایمنی حمل و انبار داری کاربید بصورت رایگان برای مشتریان برگزار می شود کافی است با واحد فروش ما تماس بگیرد تا جهت برقراری کلاس آموزش هماهنگی شود.