فولاذ

 • فولاد هرمزگان
 • فولاد خوزستان

 • فولاد کرمان

 • فولاد ویان

 • فولاد خراسان
 • نورد فولاد یزد

شركة

 • ذوب آهن پاسارگاد
 • کیمیا غاز پارسیان

 • لوله و ماشین سازی

 • آلیاج گستر اهورا
 • تامین ابزار پردیس

 • ریخته گری ماشین سازی تبریز

شرکتهای استیلن

 • غاز نور زرندیه
 • ساپرا غاز
 • دریا گاز کاوه

 • توس استیلن مشهد
 • کرمی

 • آریا غاز زنجان

 • أكسجين ارومیه غاز

 • أكسجين یاران

 • لیان أكسجين آریا

 • گاز البرز