Enerji, Yenilik, Performans: Kalsiyum Karbür

Kalsiyum karbürün ürettiği kimyasal enerji çok güçlü bir kuvvete sahiptir ve sektörde yeni bir inovasyon yaratmıştır.Bu endüstri için önemli bir bileşen ve liderdir Kalsiyum karbür, çelik endüstrisindeki en önemli faktörlerden biridir. . Kalsiyum karbür, inşaatta kesim gücünde çok önemli bir rol oynayan asetilen gazından üretilirken, karbür çevresel arıtımda kritik bir rol oynar.Karbür endüstrisinin yeteneği, sunduğu ürünlerin performansını optimize etmektir. Çünkü ürün kalitesini, optimizasyonunu ve yatırım getirisini getirebilir.

Kalsiyum karbür özellikleri

Kalsiyum karbid, cac2 formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir. Kristalimsi bir görünüm ve siyah ve gri, bej kokulu, sarımsak gibi, suyla kuvvetli reaksiyona giren ve asetilen denilen yanıcı gaz üreten.Kalsiyum karbid su ve nem, güçlü oksitleyici ajanlar, alkol, hidrojen klorür ve mannoz ile uyumlu değildir Kalsiyum karbür tarafından üretilen kimyasal enerji.

Kalsiyum Karbürün Kullanımı

Kalsiyum karbür tüketimi, çelik endüstrisinde benzersizdir ve metal oksitlerin reaksiyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.Kalsiyum karbürün cüruf feo’sunun azaltılmasına ek olarak uygulanması, bunun yanmasına, elektrik ark fırının verimliliğini arttırmasına, ısıl verimi arttırmasına, refrakter tüketimini azaltmasına, ark stabilitesine ve demir cevherinin azaltılmasına ve ayrıca alüminyumun aksine erimiş çeliğin kimyasal analizini etkilememesine neden olur.Kükürt giderme işleminde ana malzeme olarak kalsiyum karbür ve fırınlardaki alaşımların geri dönüşümü işlemi olarak kullanılabilir Son olarak, piyasadaki yüksek alüminyum fiyatı göz önüne alındığında, bunun yerine üretim maliyetlerini düşüren kalsiyum karbür kullanılması önerilir. Çelik şirketlerinde.